Vrijwilliger worden

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger in hospice De Cirkel te werken of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van de coördinatoren in het hospice, tel.: 078 – 612 41 38 of mail naar coordinator@hospicedecirkel.nl. Wij plaatsen uw gegevens dan op onze wachtlijst. Zodra er plek is voor nieuwe vrijwilligers nemen wij contact met u op.

Vrijwilligerscursus

Voordat u aan de slag gaat als vrijwilliger in het hospice krijgt u een cursus. Hierin komen de volgende aspecten aan bod:

  • kennismaking met het hospice: werkwijze en organisatie
  • het aanleren van praktische vaardigheden op verzorgend gebied
  • het aanleren van sociale vaardigheden (observeren, luisteren, communiceren) gericht op de omgang met mensen in hun laatste levensfase, familieleden en mantelzorgers
  • inzicht in taken, verantwoordelijkheden en grenzen van het vrijwilligerswerk
  • theoretische kennis op het gebied van lichamelijke, psychische en spirituele aspecten rond stervensproces, dood en rouwverwerking
  • inzicht in de eigen houding ten opzichte van sterven, dood en rouw en het leren hanteren van eigen ervaringen in de omgang met terminale mensen
  • teambuilding: het leren samenwerken met vrijwilligers, naasten, coördinatoren en professionele hulpverleners.

Na de cursus is er een evaluatiegesprek. Belangrijk is dat zowel de cursist als de coördinator van mening is dat de cursist als vrijwilliger op zijn of haar plaats is bij het hospice.

Het hospice biedt vrijwilligers ook verdiepingscursussen aan en er is regelmatig collegiale intervisie.

We zijn alle vrijwilligers, de thuiszorg en huisartsen van De Cirkel enorm dankbaar voor de goede zorgen voor mijn vader. Het heeft zijn laatste reis dragelijker gemaakt met nog zoveel mogelijk plezier en ongelooflijk goede zorg.
Carin van Vark