Open middag hospice De Cirkel / Gezocht: nieuwe vrijwilligers

Hendrik-Ido-Ambacht/Zwijndrecht, oktober 2017 - Zaterdag 14 oktober a.s. is er een open middag bij hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht. Belangstellenden kunnen op die dag tussen 12.00 en 16.00 uur een kijkje nemen in het hospice. Er is volop gelegenheid informatie in te winnen over het verblijf in en de werkwijze van het hospice. Er zijn coördinatoren, bestuurleden en vrijwilligers aanwezig. Bezoekers hoeven zich vooraf niet aan te melden. De koffie en thee staan klaar. U bent van harte werlkom op de Vrouwgelenweg 61 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Vrijwilligers gezocht

In de tweede helft van oktober start een cursus voor nieuwe vrijwilligers. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Lijkt het u mooi en dankbaar werk om mensen in de laatste fase van hun leven te begeleiden? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met Iris van Putten en/of Ester Grootenboer (coördinatoren hospice De Cirkel), info@hospicedecirkel.nl of bel 078-6124138.

De cirkel, hospice voor de Zwijndrechtse Waard

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in de hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts en familie en vrienden ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn er ruim 80 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook een breeed draagvlak in de samenleving van de Zwijndrechtse Waard. Door verschillende bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs zijn en worden fondsen bijeengebracht. Sinds februari 2016 zet hospice De Cirkel ook vrijwiligers in om - ter ondersteuning van de thuiszorg - mantelzorg in een thuissituatie te bieden aan mensen die niet langer dan drie maanden te leven hebben.

Ons advies aan terminaal zieke mensen is om het wonen in het hospice niet te lang uit te stellen. Het kan de laatste weken van je leven extra kleur geven. Die liefde en warmte verdient iedereen.
Miranda en Rebecca Ringeling