Ziekenhuis

Als uw patiënt niet meer beter wordt en niet meer in het ziekenhuis kan verblijven, dan hopen we dat u als zorgverlener de mogelijkheden van het hospice met uw patiënt bespreekt. Dit kan zijn om direct vanuit het ziekenhuis in het hospice te gaan wonen of om in een later stadium vanuit huis naar De Cirkel over te gaan. Voor veel bewoners blijkt het een zorg minder te zijn dat ze in hun laatste levensfase terechtkunnen in De Cirkel. Vaak horen we dat zij achteraf gezien vinden dat ze veel eerder de stap naar het hospice hadden moeten zetten.

Veel medisch specialisten en (transfer)verpleegkundigen weten wat een hospice te bieden heeft en kennen De Cirkel. Mocht u meer informatie wensen of nader met ons willen kennismaken, dan bent u van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze coördinatoren, tel. 078 - 612 41 38 of coordinator@hospicedecirkel.nl.

Dankzij jullie kunnen we terugkijken op een goede tijd, het was fijn en warm bij jullie. Mijn vader heeft het erg goed gehad!
Luc en Annemiek Zielman