Stichting Vrienden van het hospice

Hospice De Cirkel ondersteunt bewoners en hun naasten in de laatste fase van hun leven. Dat doen de vrijwilligers, de coördinatoren en het bestuur met hart en ziel en dat willen ze graag blijven doen. Hospice De Cirkel is een particuliere organisatie en wordt geëxploiteerd door de Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard. Om De Cirkel draaiend te houden is geld nodig. Een deel van dat geld komt van de overheid, maar het hospice is grotendeels afhankelijk van donaties. De Stichting Vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard heeft als taak actief fondsen te werven.

Gelukkig voelen veel bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, de gemeenten en serviceclubs zich betrokken bij het hospice. Sinds de oprichting kan De Cirkel rekenen op brede steun in de lokale samenleving. Daar zijn we ontzettend blij mee. Desondanks is ook uw steun - in euro’s of in natura - voor De Cirkel onmisbaar!

U kunt zich aanmelden als vriend of direct een bijdrage storten op rekeningnummer NL09RABO 039.76.16.279 t.n.v. Stichting Vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard. Hartelijk dank!

Ons advies aan terminaal zieke mensen is om het wonen in het hospice niet te lang uit te stellen. Het kan de laatste weken van je leven extra kleur geven. Die liefde en warmte verdient iedereen.
Miranda en Rebecca Ringeling