Kosten

De minimale kosten voor het verblijf zijn € 30,- per dag. Bent u aanvullend verzekerd? Dan vergoedt de ziektekostenverzekeraar meestal dit bedrag. Krijgt u een hogere vergoeding van uw verzekeraar? In dat geval berekenen wij de maximale bijdrage die u vergoed krijgt. Als familie blijft slapen en/of een maaltijd gebruikt in ons hospice, vragen wij hier ook een kleine bijdrage voor. Een overnachting kost 10 euro per persoon (inclusief ontbijt) en voor een maaltijd berekenen wij 5 euro per persoon.

Zijn er onduidelijkheden over de kosten van het verblijf en de vergoeding van de ziektekostenverzekering? Wij helpen u graag!

We zijn alle vrijwilligers, de thuiszorg en huisartsen van De Cirkel enorm dankbaar voor de goede zorgen voor mijn vader. Het heeft zijn laatste reis dragelijker gemaakt met nog zoveel mogelijk plezier en ongelooflijk goede zorg.
Carin van Vark