Geborgenheid in de laatste levensfase

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. De bewoners krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden. Bovendien kunnen ze rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers.

De cirkel van het leven

De Cirkel staat voor geborgenheid, de cirkel van het leven. Het biedt niet alleen terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar ook ondersteuning en begeleiding voor de naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur, geloof en/of inkomen. Inmiddels zijn er zo’n 80 vrijwilligers actief in hospice
De Cirkel.

Donaties

Hospice De Cirkel is een stichting en dus afhankelijk van giften, fondsen en subsidies. Gelukkig dragen bedrijven, organisaties, kerken, verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs in de Zwijndrechtse Waard De Cirkel een warm hart toe. Regelmatig ontvangen we donaties die altijd zeer goed van pas komen. De Stichting Vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard is speciaal in het leven geroepen om geld in te zamelen voor het hospice.

Een kijkje achter de schermen van het hospice

T (078) 612 41 38

Bezoek- en postadres

Vrouwgelenweg 61
3341 BS  Hendrik-Ido-Ambacht
Heel bijzonder hoe jullie zo'n laatste levensfase toch ook gezellig, fijn en onvergetelijk weten te maken.
Heleen Versprille