De huisarts

Als uw patiënt niet meer beter wordt en de zorg wordt thuis te zwaar, dan hopen we dat u als huisarts de mogelijkheden van het hospice met uw patiënt bespreekt. Voor veel bewoners blijkt het een zorg minder te zijn dat ze in hun laatste levensfase terechtkunnen in De Cirkel. Vaak horen we dat zij achteraf gezien vinden dat ze veel eerder de stap naar het hospice hadden moeten zetten.

Als uw patiënt een van de bewoners van ons hospice wordt, dan blijft de medische zorg in uw handen, tenzij u te ver van De Cirkel bent gevestigd. In dat geval kijken we samen met de bewoner naar een huisarts in de Zwijndrechtse Waard die de zorg over kan nemen.

Veel huisartsen uit de regio weten wat een hospice te bieden heeft en kennen De Cirkel. Mocht u meer informatie willen hebben of nader met ons willen kennismaken, dan bent u van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze coördinatoren, tel. 078 - 612 41 38 of coordinator@hospicedecirkel.nl.

Het verblijf van mijn oom in De Cirkel is op mij zeer indrukwekkend overgekomen, het was als 'een warm bed' voor hem. Heel heel veel respect voor u allen!
Piet Lommers