De huisarts

Als uw patiënt niet meer beter wordt en de zorg wordt thuis te zwaar, dan hopen we dat u als huisarts de mogelijkheden van het hospice met uw patiënt bespreekt. Voor veel bewoners blijkt het een zorg minder te zijn dat ze in hun laatste levensfase terechtkunnen in De Cirkel. Vaak horen we dat zij achteraf gezien vinden dat ze veel eerder de stap naar het hospice hadden moeten zetten.

Als uw patiënt een van de bewoners van ons hospice wordt, dan blijft de medische zorg in uw handen, tenzij u te ver van De Cirkel bent gevestigd. In dat geval kijken we samen met de bewoner naar een huisarts in de Zwijndrechtse Waard die de zorg over kan nemen.

Veel huisartsen uit de regio weten wat een hospice te bieden heeft en kennen De Cirkel. Mocht u meer informatie willen hebben of nader met ons willen kennismaken, dan bent u van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze coördinatoren, tel. 078 - 612 41 38 of coordinator@hospicedecirkel.nl.

We zijn alle vrijwilligers, de thuiszorg en huisartsen van De Cirkel enorm dankbaar voor de goede zorgen voor mijn vader. Het heeft zijn laatste reis dragelijker gemaakt met nog zoveel mogelijk plezier en ongelooflijk goede zorg.
Carin van Vark