Thuiszorg en/of verpleging

Veel thuiszorgorganisaties komen al sinds de opening van het hospice bij ons over de vloer. ’s Nachts is er altijd professionele hulp van de thuiszorg aanwezig om onze bewoners zorg te bieden. De bewoner kiest zelf de thuiszorgorganisatie die hem of haar de zorg biedt. De wijkverpleegkundige van die thuiszorgorganisatie vraagt ook de indicatie aan bij de zorgverzekeraar.

Als een bewoner al zorg heeft via een bepaalde thuiszorgorganisatie en deze graag wil aanhouden, dan kan dat bij het hospice. Ook als er thuiszorg is geregeld via een persoonsgebonden budget (PGB), kan deze zorg worden meegenomen naar het hospice. In dat geval is het wel belangrijk dat er nachtzorg via het PGB is geregeld.

Heeft een bewoner geen voorkeur, dan leggen we desgewenst contact met een thuiszorgorganisatie die de benodigde zorg kan bieden en de indicatie aan kan vragen.

We zijn alle vrijwilligers, de thuiszorg en huisartsen van De Cirkel enorm dankbaar voor de goede zorgen voor mijn vader. Het heeft zijn laatste reis dragelijker gemaakt met nog zoveel mogelijk plezier en ongelooflijk goede zorg.
Carin van Vark