Indicatie aanvragen

De palliatief terminale zorg wordt sinds 1 januari 2015 niet meer betaald vanuit de AWBZ. Vanaf die datum betaalt uw zorgverzekeraar de verpleging en verzorging uit de basisverzekering. De wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie moet een Palliatieve Terminale Zorg (PTZ)-indicatie voor u aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Dit doet hij/zij in samenspraak met uw behandelend arts. Bent u in het bezit van een indicatie dan kunt u of een van uw naasten contact opnemen met ons hospice. De PTZ indicatie wordt afgegeven voor de termijn van 3 maanden. De Als er geen plek is, dan kunnen wij u eventueel op een wachtlijst zetten.

Kan ik mijn verblijf na 3 maanden verlengen?

Het kan zijn, dat u toch niet binnen 3 maanden overlijdt. In dat geval zoeken we samen met u en uw 1e contactpersoon naar de best passende oplossing. Is de verwachting dat u toch op korte termijn komt te overlijden, dan vragen we een verlenging van de indicatie aan. Is uw situatie gestabiliseerd of zelfs verbeterd, dan bekijken we samen welke zorg en behandeling u nodig heeft en waar u deze het beste kunt krijgen: thuis of in een andere zorginstelling.

Voor meer informatie en/of het indienen van een aanvraag kunt u voor onze vestiging in Hendrik-Ido-Ambacht, hospice voor de Zwijndrechtse Waard, contact opnemen met 078 – 612 41 38 of mailen naar coordinatorZWW@hospicedecirkel.nl. Voor onze vestiging in Papendrecht, hospice voor de Alblasserwaard, kunt u contact opnemen met 078 – 645 19 56 of mailen naar coordinatorAW@hospicedecirkel.nl.