ANBI

Op grond van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden de volgende gegevens gepubliceerd:

Naam van de instelling:

Stichting hospice De Cirkel

RSIN/fiscaalnummer:

812849000

Postadres:

Andoornlaan 200, 3356 LC Papendrecht

Doelstelling stichting:

Hospice De Cirkel faciliteert in haar vestigingen palliatieve terminale zorg die door de thuiszorgorganisaties en de huisartsen wordt verleend aan de bewoners. Hierbij wordt de definitie van palliatieve zorg zoals deze in het kwaliteitskader palliatieve zorg staat omschreven gehanteerd.

 Optimaliseren kwaliteit van leven en sterven van een bewoner in het hospice

 Iedere bewoner is uniek en diens welbevinden staat centraal

 Continuïteit van liefdevolle zorg en begeleiding voor de bewoners in het hospice wordt gewaarborgd

 Stimuleren van informatie uitwisseling en samenwerking

 Voldoende en brede beschikbaarheid van zorgverleners en vrijwilligers om efficiënt gebruik te maken van elkaars kennis en kunde

Namen en functies bestuurders:

Ad van Driel – Voorzitter

Jennie Vos – Vicevoorzitter

Edwin van Wijngaarden – Penningmeester

Jelle van der Weijde – Algemeen bestuurslid

Ton den Hartog – Algemeen bestuurslid

Kees de Ruijter -Algemeen bestuurslid

Joanne Ligthart – Bestuurssecretaris

Beloningsbeleid:

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd.