ANBI

Op grond van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden de volgende gegevens gepubliceerd:

Naam van de instelling:

Stichting hospice De Cirkel

RSIN/fiscaalnummer:

812849000

Postadres:

Andoornlaan 200, 3356 LC Papendrecht

Doelstelling stichting:

Hospice De Cirkel faciliteert in goede palliatieve terminale zorg aan de bewoners. We hanteren hierbij de definitie van palliatieve zorg zoals deze in het kwaliteitskader palliatieve zorg is omschreven.

 Optimaliseren kwaliteit van leven en sterven van een bewoner in het hospice

 Iedere bewoner is uniek en diens welbevinden staat centraal

 Continuïteit van liefdevolle zorg en begeleiding voor de bewoners in het hospice wordt gewaarborgd

 Stimuleren van informatie uitwisseling en samenwerking

 Voldoende en brede beschikbaarheid van zorgverleners en vrijwilligers om efficiënt gebruik te maken van elkaars kennis en kunde

Namen en functies bestuurders:

Ad van Driel – Voorzitter
Heleen Roos – Vicevoorzitter
Jennie Vos – Secretaris
Armand Tournois – Penningmeester
Ton den Hartog – Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd.