Disclaimer

Hospice De Cirkel heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij actualiseren regelmatig de inhoud, desalniettemin kan het voorkomen dat informatie niet (meer) klopt. Hospice De Cirkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie op deze website en ook niet voor directe of indirecte (gevolg)schade die voortvloeit uit of samenhangt met de informatie op de website. De website en de inhoud daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het – op welke manier dan ook – niet toegestaan tekst- en/of beeldmateriaal van deze website te kopiëren, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, tenzij hier schriftelijke toestemming voor is van het bestuur van hospice De Cirkel.