Welke zorg?

Als bewoner krijgt u in het hospice dezelfde zorg als u thuis zou hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en eventueel het pastoraat. Daarnaast kunt u rekenen op de aanwezigheid en zorg van de coördinatoren en vrijwilligers.

Huisarts

In principe blijft u onder behandeling van uw eigen huisarts. Komt u uit een andere woonplaats en is het daardoor niet mogelijk uw eigen huisarts aan te houden, dan zijn er altijd huisartsen in de regio bereid de zorg over te nemen. Dit wordt in overleg met u en uw naasten geregeld.

Thuiszorg

Heeft u al zorg via een bepaalde thuiszorgorganisatie en vindt u het fijn om deze aan te houden? Dat kan bij het hospice. Ook als er thuiszorg is geregeld via een persoonsgebonden budget (PGB), kunt u deze zorg meenemen naar het hospice. In dat geval is het wel belangrijk dat er nachtzorg via het PGB is geregeld. Als er nog geen thuiszorg is, moet de zorgverzekeraar eerst een indicatie afgeven. Daarna kan de zorg worden geregeld bij een thuiszorgorganisatie naar keuze. Als u geen voorkeur heeft voor een bepaalde thuiszorgorganisatie dan kan het hospice desgewenst contacten leggen met een thuiszorgorganisatie die u de zorg kan bieden die u nodig heeft. ’s Nachts is er in ons hospice in Hendrik-Ido-Ambacht altijd professionele thuiszorg aanwezig van Aafje om zorg te bieden. In ons hospice in Papendrecht wordt de nachtzorg verleend door Rivas en Waardeburgh.

Mantelzorg

Met mantelzorg bedoelen we de zorg van familie en vrienden op vrijwillige basis. Vaak komt iemand in het hospice als de mantelzorg de ondersteuning in de thuissituatie niet meer kan bieden. Dit betekent niet dat de mantelzorg overbodig is in het hospice. Als de mantelzorgers ondersteuning willen en kunnen geven in het hospice, krijgen zij er alle ruimte voor om dit op hun eigen manier te doen. Wordt de zorg te zwaar, dan kan de vrijwilliger helpen de mantelzorger wat te ontlasten. Familie en vrienden mogen 24 uur per dag aanwezig zijn. Uiteraard moet daarbij wel rekening worden gehouden met de rust en privacy van de andere bewoners.

Coördinator

De coördinator regelt de dagelijkse gang van zaken in het hospice. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de bewoner, de naasten en de vrijwilligers.

Vrijwilligers

Vrijwilligers hebben een centrale rol in het hospice. Zij komen niet in plaats van de mantelzorg, maar zijn hier een aanvulling op. Daar waar de familie geen zorg kan bieden, ondersteunen de vrijwilligers. Ze nemen geen taken over van professionele zorgverleners.

Pastoraat

Iedereen – ongeacht godsdienst of levensovertuiging – is welkom in hospice De Cirkel. Als u graag pastorale ondersteuning wilt hebben, zoeken wij samen met u naar een pastoraal medewerker die aansluit bij uw achtergrond of levensbeschouwing.