Vrijwilligers

De vrijwilliger heeft een centrale rol in het hospice. De vrijwilliger komt niet in plaats van de mantelzorg, maar is een aanvulling hierop. Daar waar de familie geen zorg meer kan bieden, ondersteunt de vrijwilliger. Hij/zij neemt geen taken over van de professionele zorgverleners en doet geen enkele medische handeling. In de vestigingen van hospice De Cirkel werken zo’n 160 vrijwilligers, mannen en vrouwen in diverse leeftijdscategorieën.

Taken van de vrijwilliger

  • Ondersteunen thuiszorgorganisatie bij de lichamelijke verzorging van de bewoners (indien nodig)
  • Emotionele ondersteuning van de bewoners en hun familie
  • Lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals het zorgen voor koffie, thee en maaltijden, verzorgen van planten en bloemen en het opruimen van de kamer.

Vrijwilligers werken in diensten van vier uur. Elke dienst zijn er twee vrijwilligers aanwezig en na de dienst is er een overdracht. Vanaf 23.00 uur tot 7.00 uur is de thuiszorg van Aafje aanwezig in ons hospice in Hendrik-Ido-Ambacht; in ons hospice in Papendrecht is in de nacht de thuiszorg van Rivas of Waardeburgh aanwezig. Vrijwilligers kunnen zelf hun diensten digitaal inplannen.

Kennismaking en scholing

Met elke vrijwilliger voeren wij eerst een kennismakingsgesprek om te kijken of er een wederzijdse ‘klik’ is en iemand past binnen ons team. Is dat het geval dan volgt, bij voldoende deelnemers, een scholingstraject dat bestaat uit een theoretisch- en een praktijkgedeelte. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de scholing zijn onder andere communicatie, zingeving en omgaan met verdriet. Ook krijgt iemand de gelegenheid een aantal diensten mee te draaien met ervaren vrijwilligers en zo te kijken hoe het er in de praktijk aan toegaat. Als de scholing met goed gevolg is afgesloten, ontvangt de deelnemer een certificaat en kan hij/zij aan de slag.

Vrijwilliger worden?

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger in hospice De Cirkel te werken en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van de coördinatoren. U kunt hen bereiken via 078 – 612 41 38 of coordinatorZWW@hospicedecirkel.nl voor de Zwijndrechtse Waard of via 078 – 645 19 56 of coordinatorAW@hospicedecirkel.nl voor de Alblasserwaard.

Het werk van de vrijwilligers vraagt grote persoonlijke betrokkenheid en inzet. Wilt u weten welke andere capaciteiten er gevraagd worden, bekijk dan onderstaande documenten:

Functieomschrijving vrijwilliger hospice De Cirkel

Profiel vrijwilliger hospice De Cirkel