Ziekenhuis

Is uw patiënt uitbehandeld? Dan is het ziekenhuis niet de goede plek voor hem of haar. In dat geval hopen we dat u als zorgverlener de mogelijkheden van het hospice bespreekt. Iemand kan meteen vanuit het ziekenhuis naar het hospice als er plek is, maar ook in een later stadium vanuit thuis. Voor veel mensen blijkt het een zorg minder te zijn dat ze in hun laatste levensfase terechtkunnen in De Cirkel. Vaak horen we dat zij achteraf gezien vinden dat ze veel eerder de stap naar het hospice hadden moeten zetten.

Veel medisch specialisten en (transfer)verpleegkundigen weten wat een hospice te bieden heeft en kennen De Cirkel. Mocht u meer informatie willen hebben of kennis willen maken, dan bent u van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze coördinatoren, tel. 078 – 612 41 38 of via coordinatorZWW@hospicedecirkel.nl voor de Zwijndrechtse Waard of via tel. 078 – 645 19 56 of via coordinatorAW@hospicedecirkel.nl voor de Alblasserwaard.

In bijgevoegd stroomdiagram kunt u zien hoe de verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn verdeeld tussen de diverse organisaties als ziekenhuis, huisarts, thuiszorg en de hospice.

Stroomdiagram