Privacy

Hospice De Cirkel legt verschillende persoonsgegevens vast via deze website. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en hanteren de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In ons privacyreglement is aangegeven hoe hospice De Cirkel omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.