Stichting Vrienden van hospice De Cirkel

Hospice De Cirkel ondersteunt bewoners en hun naasten in de laatste fase van hun leven. Dat doen de vrijwilligers, de coördinatoren en het bestuur met hart en ziel en dat willen ze graag blijven doen. Hospice De Cirkel is een particuliere organisatie en wordt geëxploiteerd door de Stichting hospice De Cirkel. Om De Cirkel draaiend te houden is geld nodig. Een deel van dat geld komt van de overheid, maar het hospice is grotendeels afhankelijk van donaties. De Stichting Vrienden van hospice De Cirkel heeft als taak actief fondsen te werven.

Gelukkig voelen veel bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, de gemeenten en serviceclubs zich betrokken bij het hospice. Sinds de oprichting kan De Cirkel rekenen op brede steun in de lokale samenleving. Daar zijn we ontzettend blij mee. Desondanks is ook uw steun – in euro’s of in natura – voor De Cirkel onmisbaar!

U kunt zich aanmelden als vriend of direct een bijdrage storten op rekeningnummer NL09 RABO 039.76.16.279 (Zwijndrechtse Waard) of NL43 RABO 033 50 45 332 (Alblasserwaard). Alvast heel hartelijk bedankt!