Voor wie?

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van leven in hun laatste levensfase staat centraal. Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het team biedt niet alleen de terminale bewoners een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing.