De huisarts

Als uw patiënt niet meer beter wordt en de zorg thuis te zwaar wordt, dan hopen we dat u als huisarts de mogelijkheden van het hospice met uw patiënt bespreekt. Voor veel bewoners blijkt het een zorg minder te zijn dat ze in hun laatste levensfase terechtkunnen in De Cirkel. Als ze er eenmaal zijn, horen we vaak dat ze vinden dat ze veel eerder de stap naar het hospice hadden moeten zetten.

Als uw patiënt in ons hospice komt wonen, dan blijft de medische zorg in uw handen, tenzij u dat niet wilt of de afstand naar het hospice te groot is. Dan kijken we in overleg naar een andere oplossing.

Veel huisartsen uit de regio weten wat een hospice te bieden heeft en kennen De Cirkel. Mocht u meer informatie willen hebben of nader met ons willen kennismaken, dan bent u van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze coördinatoren, tel. 078 – 612 41 38 of coordinatorZWW@hospicedecirkel.nl voor de Zwijndrechtse Waard, vestiging Hendrik-Ido-Ambacht of via tel. 078 – 645 19 56 of coordinatorAW@hospicedecirkel.nl voor de Alblasserwaard, vestiging Papendrecht.

In bijgevoegd stroomdiagram kunt u zien hoe de verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn verdeeld tussen de diverse organisaties als ziekenhuis, huisarts, thuiszorg en de hospice.

Stroomdiagram