Thuiszorg

Een bewoner kiest zelf de thuiszorgorganisatie die hem of haar de zorg overdag biedt. ’s Nachts is er in hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard altijd professionele hulp van thuiszorginstelling Aafje aanwezig. In hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard is ’s nachts professionele hulp van de thuiszorginstellingen Rivas of Waardeburgh aanwezig. De wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie vraagt ook de indicatie aan bij de zorgverzekeraar.

Als een bewoner al zorg heeft via een bepaalde thuiszorgorganisatie en deze graag wil aanhouden, dan kan dat bij het hospice. Ook als er thuiszorg is geregeld via een persoonsgebonden budget (PGB), kan deze zorg worden meegenomen naar het hospice. In dat geval is het wel belangrijk dat er nachtzorg via het PGB is geregeld.

Heeft een bewoner geen voorkeur, dan leggen we desgewenst contact met een thuiszorgorganisatie die de benodigde zorg kan bieden en de indicatie aan kan vragen.

In bijgevoegd stroomdiagram kunt u zien hoe de verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn verdeeld tussen de diverse organisaties als ziekenhuis, huisarts, thuiszorg en de hospice.

Stroomdiagram