COVID-19

Het coronavirus houdt ons allen bezig. Om voor iedereen meer duidelijkheid te scheppen, hebben we de belangrijkste zaken op een rij gezet.

Bezoekregeling COVID-19

Het team van hospice De Cirkel wil graag goede zorg aan de bewoners en naasten blijven bieden. Om hun veiligheid en die van ons team zoveel mogelijk te waarborgen, houden we ons aan de maatregelen met als doel nog steeds het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Van belang is dat we vooral zoveel mogelijk de 1,5 meter maatregel in huis willen waarborgen voor uw veiligheid en die van onze vrijwilligers. Dat betekent het volgende.

Voor bezoekers van bewoners in het hospice geldt:

  • U heeft GEEN huisgenoten die koorts hebben, meer dan incidenteel hoesten, verkouden of benauwd zijn en/of in afwachting van een testuitslag zijn
  • Als u het hospice betreedt, graag gebruik maken van de desinfectans zuil die bij binnenkomst geplaatst is.
  • U meldt zich en geeft aan voor wie u komt. Vrijwilligers geven uitleg over de gang van zaken in het hospice rondom coronatijd.
  • In afstemming met u en uw naaste is er een bezoekregeling waarbij het hospice uitgaat van maximaal 4 personen per bewoner in de eigen kamer. Dit om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.
  • Daarnaast is het bezoek natuurlijk welkom in de andere ruimtes van het hospice, waarbij er te allen tijde rekening gehouden dient te worden met de 1,5 m maatregel.
  • Eventueel toilet bezoek graag op de kamer van de bewoner.
  • Als het overlijden nabij is, maken we vanzelfsprekend passende afspraken en is het natuurlijk mogelijk om te waken.
  • Het team van hospice De Cirkel schudt op dit moment geen handen, wij vragen om uw begrip hiervoor.
  • Op de bewonerskamer ligt op het aanrecht een registratie formulier. We vragen het bezoek dit bij binnenkomst in te vullen.

Het is goed om te weten dat ook de vrijwilligers niet meer te allen tijde de mondkapjes zetten. Dit dient wel te gebeuren als zij binnen de 1,5 m in contact komt met uw naasten, onze bewoner. Om die reden staat op elke bewonerskamer nu een doos met mondkapjes op het aanrecht. Zij kunnen dan, indien nodig, een mondkapje opzetten zonder dat zij hiervoor de kamer opnieuw moet verlaten.

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Voor meer achtergrondinformatie adviseren wij om te kijken op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden. Deze informatie is betrouwbaar en actueel voor Nederland.

Als er vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met de coördinatoren: Voor de vestiging in Hendrik-Ido-Ambacht via tel. 078-612 41 38 of per mail: coordinatorzww@hospicedecirkel.nl. Voor de vestiging in Papendrecht via tel. 078-645 19 56 of per mail: coordinatoraw@hospicedecirkel.nl