COVID-19

Het coronavirus houdt ons allen bezig. Om voor iedereen meer duidelijkheid te scheppen, hebben we de belangrijkste zaken op een rij gezet.

Bezoekregeling COVID-19

Het team van hospice De Cirkel wil ook in deze lastige tijd goede zorg aan de bewoners en naasten blijven bieden. Om hun veiligheid en die van ons team zoveel mogelijk te waarborgen, nemen wij tijdelijk extra maatregelen met als doel het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Daarom zijn we helaas al enige tijd genoodzaakt om de bezoekregeling in het hospice aan te passen. We willen zoveel mogelijk de 1,5 meter maatregel in huis waarborgen voor uw veiligheid en die van onze vrijwilligers. Dat betekent het volgende.

Voor bezoekers van bewoners in het hospice geldt:

 • U heeft GEEN huisgenoten die koorts hebben, meer dan incidenteel hoesten, verkouden of benauwd zijn en/of in afwachting van een testuitslag zijn
 • Als u het hospice betreedt, graag gebruik maken van de desinfectans zuil die bij binnenkomst geplaatst is.
 • U meldt zich en geeft aan voor wie u komt. Vrijwilligers geven uitleg over de gang van zaken in het hospice rondom coronatijd.
 • In afstemming met u en uw naasten wordt het bezoek aan het hospice zoveel mogelijk beperkt waarbij wij uitgaan van maximaal twee personen per bewoner in de eigen kamer.
 • Wij verzoeken u op de kamer te blijven en de kamerdeur te sluiten als u op bezoek bent.
 • Eventueel toilet bezoek graag op de kamer van de bewoner.
 • Mocht u vragen hebben aan een van onze vrijwilligers dan dient u de 1,5 meter maatregel te volgen.
 • Daarnaast willen we u vragen om buiten de kamer van de bewoner gebruik te maken van een mondmasker.
 • Als het overlijden nabij is, maken we vanzelfsprekend passende afspraken en is het natuurlijk mogelijk om te waken.
 • Het team van hospice De Cirkel schudt op dit moment geen handen, wij vragen om uw begrip hiervoor.
 • Op de bewonerskamer ligt op het aanrecht een registratie formulier. We vragen het bezoek dit bij binnenkomst in te vullen.

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Voor meer achtergrondinformatie adviseren wij om te kijken op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden. Deze informatie is betrouwbaar en actueel voor Nederland.

Als er vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met de coördinatoren via tel. 078-6124138 of per mail: coordinator@hospicedecirkel.nl

Herdenkingsdienst

Jaarlijks herdenkt het team van De Cirkel iedereen die in de afgelopen periode overleden is in ons hospice. Als nabestaande(n) krijgt u dan een uitnodiging voor een samenzijn waarin wij de namen van de overledenen opnoemen, kaarsjes branden en er is een muzikale omlijsting.

We hopen van harte dit jaar (2021) weer een herdenkingsbijeenkomst te kunnen houden. Natuurlijk zal dit afhankelijk zijn van de RIVM-richtlijnen die op dat moment gelden. Veiligheid en gezondheid staan altijd voorop.