Aanvraag indienen

De palliatief terminale zorg wordt sinds 1 januari 2015 niet meer betaald vanuit de AWBZ. Vanaf die datum betaalt uw zorgverzekeraar de verpleging en verzorging uit de basisverzekering. De wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie moet een PTZ-indicatie voor u aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Dit doet hij/zij in samenspraak met uw behandelend arts. Bent u in het bezit van een indicatie dan kunt u of een van uw naasten contact opnemen met ons hospice. Als er geen plek is, dan kunnen wij u eventueel op een wachtlijst zetten. Voor meer informatie en/of het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met 078 – 612 41 38 of mailen naar coordinator@hospicedecirkel.nl.