Donateurs

Bedrijven die belangeloos hun diensten leveren

 • Com’an, duo voor communicatie
 • Eyedesign BNO
 • Glansschoon Bedrijfs-service
 • Primosite Leusden

Sponsors 2016

 • Vele particulieren en ook vaak hun nabestaanden
 • Bakkerij Korteweg, opbrengst oliebollen en kerststaven verkoop (BICR)
 • Diaconie Gereformeerde kerk Groote Lindt

Sponsors 2015

 • Particuliere donateurs (onder wie veel nabestaanden)
 • Diaconie van de Levensbron
 • Diaconie Gereformeerde Kerk (opbrengst kaartenaktie Open Hof)
 • Diaconie Gereformeerde Kerk (collecte kerstnachtdienst 2014 en 2015 Open Hof en De Ark)
 • Diaconie Gereformeerde Kerk (collecteopbrengst 23-11-2014)
 • Roparun 2015 (t.b.v. rolhordeuren)
 • WoonWulp Hendrik-Ido-Ambacht
 • Opbrengst boekverkoop koningsdag door Kiwanis
 • Yarden en Verver
 • Diaconie Elthetokerk
 • Stichting volksuniversiteit Bouquet
 • Opbrengst Bolidt Innercirclerun (€ 18.507,-)
 • Diverse opbrengsten van verjaardagen
 • Diaconie der Ned. Hervormde Gem. Hendrik-Ido-Ambacht
 • Stichting Ircas (opbrengst collecte)
 • Stichting NECT
 • Diaconie van de Protestantse Kerk
 • Diaconie hervormde gemeente Zwijndrecht

Sponsors 2014

 • Particuliere donateurs (onder wie veel nabestaanden)
 • Progam Bouwmanagement
 • Progam Invest
 • SDO Zwijndrecht
 • Winter Bahlmann beheer
 • Poelbouw
 • Bakkerij van der Spoel
 • Stichting Ircas
 • Opbrengst verkoop Hongaarse honing
 • Stichting Openbaar onderwijs (op verzoek van familie Visser)
 • IHC Merwede
 • Diaconie Hervormde gemeente Zwijndrecht
 • Diaconie Gereformeerde kerk Zwijndrecht
 • Rabobank Drechtsteden
 • Spaardoosje Lindtsekerk
 • Opbrengst boekenverkoop Kiwanis
 • Opbrengst verjaardag (anoniem)
 • Inner Circle Run
 • Schoonmaakbedrijf Zoeteman
 • Stichting Nect
 • Verkoop honing en kaarten door vrijwilligers
 • FourTOP Automatiseringsgroep
 • Diaconie Hervormde gemeente Alblasserdam
 • Diaconie Gereformeerde kerk vrijgemaakt
 • Diaconie Protestantse gemeente
 • Massage veteranentoernooi Ter Steeghe
 • Extraco
 • Stichting Ircas
 • Diaconie Elthetokerk
 • HBA Telecom
 • Datapark BV
 • Vat beheer
 • Rabofonds
 • Deen Shipping Holding
 • Rensen Beheer

Sponsors 2013

 • Rabobank
 • Progam Bouwmanagemant
 • Progam Invest
 • SDO Zwijndrecht
 • Winter Bahlmann beheer
 • Poelbouw
 • Bakker van der Spoel
 • Stichting Ircas
 • Rensen beheer BV
 • Slokkers Maritiem
 • Diverse dankbare nabestaanden
 • Deen Shipping Holding
 • Diaconie Nederlands Hervormde gemeente Zwijndrecht
 • Diaconie Gereformeerde kerk Zwijndrecht
 • Opbrengst schilderijen verkoop in winkelcentrum de Schoof
 • Extraco holding
 • Heeboss B.V. Hendrik-Ido-Ambacht
 • Spaardoosje Lindtsekerk
 • Opbrengst verjaardag W.A.B.
 • Opbrengst boekenverkoop door Kiwanis
 • Houdstermaatschappij Wanders B.V.
 • Opbrengst verjaardag R.v.B.
 • Opbrengst verjaardag (anoniem)
 • Diaconie Elthetokerk
 • Diaconie Open Hof kerk
 • Opbrengst massage tournooi Ter Steeghe (aktie Karin Hamels)
 • Diaconie Hervormde gemeente Alblasserdam
 • N. Rijntjes vanwege 40 jarig ambstjubileum
 • Verkoop Curiosa door Marjan van D.
 • Inner Circle Run
 • Kasgeld i.v.m. opheffen huurdersvereniging de Were en omstreken
 • Rotary Waal en Devel
 • Vrijwilliger i.v.m. verjaardagsgeld
 • QEW Engineered Rubber
 • Arie Barendrecht en Frans Kooren, opbrengst fietstocht naar Santiago de Compastella
 • Diaconie Protestantse gemeente
 • Lions club “Swindrecht Were”
 • Diaconie Hervormde gemeente Zwijndrecht
 • Kerstviering Open Hof kerk
 • Diaconie Gereformeerde kerk Rijsoord
 • Familie Maliepaard