De huisarts

Als uw patiënt niet meer beter wordt en de zorg wordt thuis te zwaar, dan hopen we dat u als huisarts de mogelijkheden van het hospice met uw patiënt bespreekt. Voor veel bewoners blijkt het een zorg minder te zijn dat ze in hun laatste levensfase terechtkunnen in De Cirkel. Vaak horen we dat zij achteraf gezien vinden dat ze veel eerder de stap naar het hospice hadden moeten zetten.

Als uw patiënt een van de bewoners van ons hospice wordt, dan blijft de medische zorg in uw handen, tenzij u te ver van De Cirkel bent gevestigd. In dat geval kijken we samen met de bewoner naar een huisarts in de Zwijndrechtse Waard die de zorg over kan nemen.

Veel huisartsen uit de regio weten wat een hospice te bieden heeft en kennen De Cirkel. Mocht u meer informatie willen hebben of nader met ons willen kennismaken, dan bent u van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze coördinatoren, tel. 078 – 612 41 38 of coordinator@hospicedecirkel.nl.

Thuiszorg en/of verpleging

Een bewoner kiest zelf de thuiszorgorganisatie die hem of haar de zorg overdag biedt. ’s Nachts is er altijd professionele hulp van thuiszorginstelling Aafje aanwezig. De wijkverpleegkundige van die thuiszorgorganisatie vraagt ook de indicatie aan bij de zorgverzekeraar.

Als een bewoner al zorg heeft via een bepaalde thuiszorgorganisatie en deze graag wil aanhouden, dan kan dat bij het hospice. Ook als er thuiszorg is geregeld via een persoonsgebonden budget (PGB), kan deze zorg worden meegenomen naar het hospice. In dat geval is het wel belangrijk dat er nachtzorg via het PGB is geregeld.

Heeft een bewoner geen voorkeur, dan leggen we desgewenst contact met een thuiszorgorganisatie die de benodigde zorg kan bieden en de indicatie aan kan vragen.

Ziekenhuis

Als uw patiënt niet meer beter wordt en niet meer in het ziekenhuis kan verblijven, dan hopen we dat u als zorgverlener de mogelijkheden van het hospice met uw patiënt bespreekt. Dit kan zijn om direct vanuit het ziekenhuis in het hospice te gaan wonen of om in een later stadium vanuit huis naar De Cirkel over te gaan. Voor veel bewoners blijkt het een zorg minder te zijn dat ze in hun laatste levensfase terechtkunnen in De Cirkel. Vaak horen we dat zij achteraf gezien vinden dat ze veel eerder de stap naar het hospice hadden moeten zetten.

Veel medisch specialisten en (transfer)verpleegkundigen weten wat een hospice te bieden heeft en kennen De Cirkel. Mocht u meer informatie wensen of nader met ons willen kennismaken, dan bent u van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze coördinatoren, tel. 078 – 612 41 38 of coordinator@hospicedecirkel.nl.