PAPENDRECHT • Het bestuur van Stichting Vrienden van hospice De Cirkel, met vestigingen in Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht, heeft enkele wisselingen ondergaan. Vier bestuurders namen afscheid tijdens een vrijwilligerslunch, waarbij hun statutaire termijnen afliepen. Het nieuwe bestuur is inmiddels aangevuld.

Het huidige bestuur van de Stichting Vrienden van hospice De Cirkel bestaat uit de volgende leden:
• Arie van den Herik, voorzitter
• Cees van Breugel, vicevoorzitter
• Thirza Romkes, secretaris
• Eric van Wingerden, penningmeester
• Nico van der Veen
•  Sasja Ouwens-van Bommel

Het bestuur ontvangt ondersteuning van ‘ambassadeurs’ Jan van de Wetering en Cees Romkes, die zich inzetten voor fondsenwerving in de Alblasserwaard en de Zwijndrechtse Waard.

Hospice De Cirkel heeft een vestiging ten behoeve van de inwoners van de Zwijndrechtse Waard in Hendrik Ido Ambacht en sinds eind 2020 een vestiging voor de inwoners van de Alblasserwaard in Papendrecht. Als het in het ziekenhuis of thuis niet meer kan, zijn deze ‘bijna-thuis-huizen’ een waardevolle mogelijkheid voor mensen om te midden van hun naasten hun laatste levensfase door te brengen. Alle vrijwilligers zijn specifiek opgeleid om de bewoners en hun naasten nabij te zijn. Zij zorgen voor eten, drinken en vooral voor liefdevolle aandacht. De eigen thuiszorgorganisatie en de huisarts van de bewoners geven de nodige medische zorg.

Sinds de oprichting van hospice De Cirkel is ook een vriendenstichting actief, te weten de Stichting Vrienden van hospice De Cirkel. Deze vriendenstichting is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor het hospice en als zodanig heel belangrijk voor hospice De Cirkel om haar mooie en betekenisvolle werk te kunnen doen.

Vorige maand werd tijdens een vrijwilligerslunch afscheid genomen van vier bestuurders van de vriendenstichting vanwege het verlopen van hun statutaire termijnen. Aansluitend kon het bestuur weer worden aangevuld.

Voor meer informatie: secretariaat@hospicedecirkel.nl.

 

 

https://www.hetkontakt.nl/klaroen/nieuws/352660/nieuw-bestuur-stichting-vrienden-van-hospice-de-cirkel