Vrijdag 22 april hebben vrijwilligers, samenwerkingspartners en relaties van hospice De
Cirkel tijdens een receptie afscheid genomen van twee bestuurders van het eerste uur,
Heleen Roos en Armand Tournois. Heleen was vicevoorzitter van het bestuur en Armand was
penningmeester.

Bestuursvoorzitter Ad van Driel memoreerde in zijn inleiding het lange proces wat
voorafging aan de opening van de eerste vestiging voor de Zwijndrechtse Waard in 2011 en
de recente snelle realisatie van de tweede vestiging in 2020, hospice De Cirkel voor de
Alblasserwaard.

Inmiddels heeft het hospice als bijna-thuis-huis een niet meer weg te denken waardevolle
plaats in de samenleving in beide regio’s. Als de mantelzorg thuis te zwaar wordt is dit een
warme huiselijke omgeving voor mensen om omringd door hun naasten, met liefdevolle
aandacht van vrijwilligers en met de medische zorg van de eigen thuiszorgorganisatie en
huisarts, hun laatste levensfase ‘thuis’ te zijn. De dankbare reacties van nabestaanden
getuigen hiervan.

Ad nam de gelegenheid te baat de vrijwilligers en samenwerkingspartners van hospice De
Cirkel te bedanken. Ook stelde hij de nieuwe bestuurders Edwin van Wijngaarden, Jelle van
der Weijde en Kees de Ruijter voor. Dit gold ook voor een nieuw lid van de externe financiële
toezichtcommissie, Peter van Gameren. Hij wenste allen veel succes en werkplezier bij het
uitvoeren van hun taken.
Vervolgens gaf hij het woord aan Peter Top, oud-voorzitter van hospice De Cirkel. Deze sprak
met waardering en dankbaarheid over de samenwerking met Armand Tournois en Heleen
Roos.

Ad van Driel vertelde vervolgens over zijn ervaringen met beiden. Armand roemde hij over
zijn deskundige bijdrage aan de professionele organisatie die de stichting nu is. Heleen Roos
en hospice De Cirkel zijn één. Zij was medeoprichter van de eerste vestiging en lid van de
bouwgroep bij de realisatie van de tweede vestiging. ‘Beide bestuurders zijn we veel dank
verschuldigd’, aldus voorzitter, Ad van Driel.

Tot slot kondigde hij richting Heleen Roos nog een verrassing aan, waarna hij het woord gaf
aan burgemeester, Jan Heijkoop, van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De burgemeester
stak zijn grote waardering voor hospice De Cirkel niet onder stoelen of banken. Hij gaf blijk
van de grote betekenis hiervan voor de samenleving.
Zijn warme woorden voor Heleen Roos raakten haar zichtbaar en bovenal toen de
burgemeester haar vervolgens namens de koning de versierselen behorend bij de
onderscheiding ‘Ridder in de orde van Oranje-Nassau’ op spelde.
In haar dankwoord benadrukte Heleen haar waardering voor de vrijwilligers en sprak haar
vertrouwen uit in het bestuur en de toekomst van hospice De Cirkel.

Wilt u meer informatie over hospice De Cirkel, wilt u het financieel steunen of vrijwilliger
worden? Stuur dan een mail naar secretariaat@hospicedecirkel.nl. Alvast bedankt voor uw
hulp en betrokkenheid!
_____________________________________________________________

Hospice De Cirkel is een bijna-thuis-huis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden
te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij
centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de
huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In
totaal zijn 150 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. Hospice De Cirkel staat voor
geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar
ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of
geloof, en heeft een breed draagvlak in de samenleving. Door verschillende bedrijven, kerken,
verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs zijn en worden fondsen bijeengebracht. De
Cirkel heeft twee vestigingen: voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en voor de
Alblasserwaard in Papendrecht.
www.hospicedecirkel.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angelique de Wit (manager),
tel. 06 – 57 37 44 09, manager@hospicedecirkel.nl.

Fotobijschrift: Heleen Roos en Armand Tournois tijdens afscheidsreceptie op 22 april 2022