Op maandag 26 september was burgemeester Heijkoop van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht te gast bij de vestiging van hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard om een aantal jubilerende vrijwilligers te huldigen.

Hospice De Cirkel heeft een vestiging ten behoeve van de inwoners van de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en een vestiging voor de inwoners van de Alblasserwaard in Papendrecht. De laatste vestiging opende eind 2020 haar deuren. Als het in het ziekenhuis of thuis niet meer kan zijn deze ‘bijna-thuis-huizen’ een mooie mogelijkheid voor mensen om te midden van hun naasten hun laatste levensfase door te brengen. Alle vrijwilligers zijn specifiek opgeleid om de bewoners en hun naasten nabij te zijn. Zij zorgen voor eten, drinken en vooral voor liefdevolle aandacht. De eigen thuiszorgorganisatie en de huisarts van de bewoners geven de nodige medische zorg.

Bestuursvoorzitter Ad van Driel opende de informele bijeenkomst in de huiskamer van het hospice, heette de burgemeester welkom en sprak de vrijwilligers, die al 5 of 10 jaar actief zijn voor het hospice, toe: “Het doel van ons hospice is om een waardevolle plaats te bieden voor een mooi en waardig levenseinde van onze bewoners. Jullie liefdevolle aandacht voor hen en hun naasten is hiervoor essentieel, daarom zijn jullie het kapitaal van ons hospice.” Namens het bestuur dankte hij de acht jubilarissen.

De burgemeester sprak over de waarde van het hospice voor de samenleving en zei tegen de vrijwilligers: “Jullie inzet is enorm waardevol. Ieder doet dit op zijn of haar manier en is daarmee ook een afspiegeling van de samenleving. Samen hebben jullie het hospice een waardevolle en belangrijke plaats gegeven in onze regio. Heel bijzonder ook dat jullie bereid zijn dit al gedurende zo’n lange tijd te doen. Hier heb ik veel waardering voor.”

Tijdens het uitreiken van een oorkonde bedankte de burgemeester eenieder persoonlijk. Eén van de jubilarissen reageerde dat de dankbaarheid van de bewoners en hun naasten haar belangrijkste motivator was. Vervolgens overhandigde coördinator Miranda Riet de jubilarissen vergezeld van een persoonlijk woord een presentje met een mooie bos bloemen.

De burgemeester maakte van de gelegenheid gebruik de voorzitter te complimenteren met het professionele bestuur van de stichting hospice De Cirkel. Deze eenvoudige mooie bijeenkomst benadrukte zowel de grote waarde van het hospice voor de samenleving als de onmisbare inzet van vrijwilligers.

Wilt u meer informatie over hospice De Cirkel, wilt u het financieel steunen of vrijwilliger worden? Stuur dan een mail naar secretariaat@hospicedecirkel.nl. Alvast bedankt voor uw hulp en betrokkenheid!