Hospice De Cirkel heeft een vestiging ten behoeve van de inwoners van de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en sinds eind 2020 een vestiging voor de inwoners van de Alblasserwaard in Papendrecht. Als het in het ziekenhuis of thuis niet meer kan, zijn deze ‘bijna-thuis-huizen’ een waardevolle mogelijkheid voor mensen om te midden van hun naasten hun laatste levensfase door te brengen.

Alle vrijwilligers zijn specifiek opgeleid om de bewoners en hun naasten nabij te zijn. Zij zorgen voor eten, drinken en vooral voor liefdevolle aandacht. De eigen thuiszorgorganisatie en de huisarts van de bewoners geven de nodige medische zorg.

Bestuursvoorzitter Ad van Driel (geen familie van de burgemeester) ontving met genoegen de nieuwe burgemeester. Hij memoreerde dat de relatie van hospice De Cirkel met de gemeente Papendrecht vanaf het eerste contact in 2018 erg goed is geweest. Bij de voorbereiding en realisatie van het hospice was er volop steun vanuit het college en de betrokken medewerkers.

Burgemeester Van Driel bewonderde eerst het hospice met veel faciliteiten voor haar bewoners en diens naasten. Daarna ging zij in gesprek met de vrijwilligers van dienst, Erna Bezemer en Anja van den Bos. Deze vertelden met passie over hun dankbare taken in het hospice. De burgemeester nam volop de tijd, sprak haar waardering uit voor de hartverwarmende inzet van alle vrijwilligers in beide vestigingen en wenste hen veel succes met hun betekenisvolle mooie werk.